Preloader

 


 

 

                                                                                         راهکارهای مان پلاستیک در بسته بندی صنایع بهداشتی

 

 

 
بسته بندی بهداشتی

عملکرد نادرست یک پمپ در بسته بندی مواد شوینده و بهداشتی، بر کاهش استفاده مصرف کننده از محصول، تاثیر مستقیم می گذارد. با توجه به اینکه اکثر مواد شوینده و بهداشتی، دارای مواد مضر برای پوست هستند، کیفیت پمپ ها از لحاظ عملکرد می بایستی از نشت و یا پاشیدن نادرست مواد مضر شوینده، جلوگیری کند. با در نظر گرفتن این عوامل می بایست پمپ های مورد استفاده در این صنعت، از لحاظ عملکرد راه حل مناسبی را در نظر گرفته باشد.                                                                                                                                                                                       

پمپ های مان پلاستیک از لحاظ کیفیت و عملکرد محصول چنان ارزیابی می شوند که به ازای هر بار پمپ کردن، میزان مشخص به همراه قدرت کافی برای پمپاژ را به دنبال دارند و از هدر رفتن محصول در هنگام استفاده جلوگیری می کنند به نحوی که رضایتمندی مصرف کننده را تامین خواهند کرد.

       

   

 

 

محصولات مان پلاستیک در صنایع بهداشتی

 

 
   
 
 
 
 

          پمپ های اسپری تفنگی:

 
 
برای مایعات با غلظت پایین مانند انواع پاک کننده ها، پاک کننده های چند منظوره، شیشه پاک کن ها، شیشه شوی ها، پاک کننده های موتور خودرو، حشره کش ها، براق کننده چوب و مبلمان، جلادهنده های چوب و مانند آن در صنایع بسته بندی بهداشتی مورد استفاده قرار می گیرند.
 
 
 
           
M855

M855

این پمپ اسپری تفنگی با قطر رینگی 28 میلی متر و ارتفاع های رینگی 405 - 410 - 415 میلی متر مناسب برای انواع مایعات با غلظت پایین مانند انواع پاک کننده ها، پاک کننده های چند منظوره، انواع شوینده ها، شیشه پاک کن ها، شیشه شوی های صنعتی، شیشه شوی های خانگی، پاک کننده های موتور خودرو، حشره کش ها، براق کننده چوب و مبلمان، جلادهنده های چوب و مانند آن است.

  
M870

M870

این پمپ اسپری تفنگی با قطر رینگی 28 میلی متر و ارتفاع رینگی 410 میلی متر مناسب برای انواع مایعات با غلظت پایین مانند انواع پاک کننده ها، پاک کننده های چند منظوره، انواع شوینده ها، شیشه پاک کن ها، شیشه شوی های صنعتی، شیشه شوی های خانگی، پاک کننده های موتور خودرو، حشره کش ها، براق کننده چوب و مبلمان، جلادهنده های چوب و مانند آن است.

 
M871

M871

این پمپ اسپری تفنگی با قطر رینگی 28 میلی متر و ارتفاع رینگی 410 میلی متر مناسب برای انواع مایعات با غلظت پایین مانند انواع پاک کننده ها، پاک کننده های چند منظوره، انواع شوینده ها، شیشه پاک کن ها، شیشه شوی های صنعتی، شیشه شوی های خانگی، پاک کننده های موتور خودرو، حشره کش ها، براق کننده چوب و مبلمان، جلادهنده های چوب و مانند آن است.

 
M875

M875

این پمپ اسپری تفنگی با قطر رینگی 28 میلی متر و ارتفاع رینگی 410 میلی متر مناسب برای انواع مایعات با غلظت پایین که بر پایه کف هستند مانند انواع پاک کننده ها، پاک کننده های چند منظوره، انواع شوینده ها، شیشه پاک کن ها، شیشه شوی های صنعتی، شیشه شوی های خانگی، پاک کننده های موتور خودرو و ....

 
M876

M876

این پمپ اسپری تفنگی با قطر رینگی 28 میلی متر و ارتفاع رینگی 410 میلی متر مناسب برای انواع مایعات با غلظت پایین که بر پایه کف هستند مانند انواع پاک کننده ها، پاک کننده های چند منظوره، انواع شوینده ها، شیشه پاک کن ها، شیشه شوی های صنعتی، شیشه شوی های خانگی، پاک کننده های موتور خودرو و ....

 
 
 
 
 

           پمپ های دئودورانت:

 

 

                   این پمپ ها مناسب برای مایعات با غلظت پایین مانند حشره کش ها می باشند.
 
 
 
              
M555

M555

این پمپ دئودورانت با سایز رینگی 32 میلی متر مناسب برای انواع مایعات با غلظت پایین بدون گاز می باشد که از جمله آن ها می توان به اسپری های حشره کش با پایه آب و همه مایعات رقیق که قابلیت اسپری شدن داشته باشند، اشاره کرد.

  
M556

M556

این پمپ دئودورانت همراه با بطری Pet مخصوص به خود کارایی دارد که مناسب برای انواع مایعات با غلظت پایین بدون گاز می باشد و از جمله آن ها می توان به اسپری های حشره کش با پایه آب و همه مایعات رقیق که قابلیت اسپری شدن داشته باشند، اشاره کرد.

 
 
 

 

          پمپ های اسپری: 

 
 
 
                   پمپ های مخصوص اسپری کردن مایعات مانند انواع شیشه شوی، شیشه پاک کن و براق کننده ها می باشد.
 
 
 
 
                         
M502

M502

این پمپ با قطر رینگی 20 و 24 میلی متر و ارتفاع رینگی 405 و 410 میلی متر مخصوص اسپری کردن مایعات با غلظت پایین مانند انواع شیشه شوی و پاک کننده های LCD و LED می باشد.

     
M510

M510

این پمپ با قطر رینگی 24 و 28 میلی متر با ارتفاع رینگی 405 و 410 میلی متر مخصوص اسپری کردن مایعات مانند شیشه پاک کن و چند منظوره ها می باشد.

  
M601

M601

این پمپ با سایز رینگی 16 میلی متر مخصوص اسپری کردن مایعات با غلظت پایین مانند: انواع براق کننده ها می باشد.

 
 
 

 

        پمپ های غلیظ پاش:

 
 
                  این پمپ ها مخصوص مواد بهداشتی با غلظت بالا می باشند.
 
 
 
 
                         
M525

M525

این پمپ با قطر رینگی 24 و 28 میلی متر و ارتفاع رینگی 405 و 410 میلی متر، مناسب برای انواع صابون، انواع شامپو، انواع مایع ظرفشویی می باشد.

     
M526

M526

این پمپ با قطر رینگی 24 و 28 میلی متر و ارتفاع رینگی 405 و 410 میلی متر، مناسب برای انواع صابون، انواع شامپو، انواع مایع ظرفشویی می باشد.

     
M535

M535

این پمپ با قطر رینگی 24 و 28 میلی متر و ارتفاع رینگی 405 و 410 میلی متر، مناسب برای انواع صابون، انواع شامپو، انواع مایع ظرفشویی می باشد.

   
M540

M540

این پمپ با قطر رینگی 28 میلی متر و ارتفاع رینگی 410 میلی متر، مناسب برای انواع صابون، انواع شامپو، انواع مایع ظرفشویی می باشد.

   
M545

M545

این پمپ با قطر رینگی 28 میلی متر و ارتفاع رینگی 410 میلی متر، مناسب برای انواع صابون، انواع شامپو، انواع مایع ظرفشویی می باشد.

   
M546

M546

این پمپ با قطر رینگی 28 میلی متر و ارتفاع رینگی 410 میلی متر، مناسب برای انواع صابون، انواع شامپو، انواع مایع ظرفشویی می باشد.

   
M547

M547

این پمپ با قطر رینگی 28 میلی متر و ارتفاع رینگی 410 میلی متر، مناسب برای انواع صابون، انواع شامپو، انواع مایع ظرفشویی می باشد.

 
 
 
 
 

         پمپ های کف: 

 
 
                  این پمپ ها مخصوص مواد بهداشتی با فرمولاسیون کف ارائه می شوند.
 
 
 
 
M901

M901

این پمپ با سایز رینگی 40 میلی متر، مخصوص مواد بهداشتی با فرمولاسیون کف مانند: انواع صابون مایع، انواع مایع ظرفشویی، انواع شامپو می باشد.

 
M903

M903

این پمپ مخصوص مواد بهداشتی با فرمولاسیون کف مانند: انواع صابون مایع، انواع مایع ظرفشویی، انواع شامپو می باشد.

 
 
 
 
 

 

 

راهکارها و پمپ های بسته بندی مان پلاستیک در صنایع دیگر

 

 

     

پمپ های بهداشتی

پمپ های بهداشتی

راهکارهای مان پلاستیک در صنایع بهداشتی

راهکارهای مان پلاستیک در صنایع بهداشتی

پمپ های مان پلاستیک از لحاظ کیفیت و عملکرد محصول چنان ارزیابی می شوند که به ازای هر بار پمپ کردن، میزان مشخص به همراه قدرت کافی برای پمپاژ را به دنبال دارند و از هدر رفتن محصول در هنگام استفاده جلوگیری می کنند به نحوی که رضایتمندی مصرف کننده را تامین خواهند کرد.

        
پمپ های مواد غذایی

پمپ های مواد غذایی

راهکارهای مان پلاستیک در صنایع غذایی

راهکارهای مان پلاستیک در صنایع غذایی

هر آشپز حرفه ای اهمیت میزان مواد غذایی مورد استفاده در طبخ و سرو غذا را می داند. پمپ های با کیفیت برای اسپری کردن میزان مناسب و درست سس ها و چاشنی ها تجربه ی دلپذیری از وعده های غذایی به ارمغان می آورد.

     
پمپ های دارو

پمپ های دارو

راهکارهای مان پلاستیک در صنایع دارویی

راهکارهای مان پلاستیک در صنایع دارویی

فراتر از نیاز بسته بندی در صنایع دارویی، پمپ های مان پلاستیک ابزار مهم در اسپری کردن به اندازه و صحیح دارو در محل مورد نظر محسوب می شود.

     
آنچه مان پلاستیک در مورد صنایع آرایشی اندیشیده است

آنچه مان پلاستیک در مورد صنایع آرایشی اندیشیده است

مان پلاستیک و صنایع آرایشی

مان پلاستیک و صنایع آرایشی

شرکت مان پلاستیک با در نظر گرفتن اهمیت استفاده آسان، به اندازه و صحیح از محصولات آرایشی، پمپ های خود را طوری تولید کرده است که می تواند در هر بار پمپاژ، میزان مناسب از محصول را در دسترس مصرف کننده قرار دهد.

 

 

Top

تماس با ما

از طریق کانال‌های ارتباطی زیر می‌توانید با ما در تماس باشید

صندوق پستی ۱۴۸۷۵۳۱۳

ایران - تهران

۰۲۱ - ۴۴۹۸۶۰۶۰

۰۲۱ - ۴۴۹۸۷۲۴۸

info[at]mannplastic.ir